Print this page
Otrdiena, 10 Marts 2020 13:19

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārvēlēšana un tikšanās ar iedzīvotājiem

Cienījamie Maltas pagasta iedzīvotāji! 11. martā plkst. 16.00 tiekat aicināti uz kopsapulci Maltas pagasta pārvaldes zālē.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principa, veido sabiedrisko domu pagastā. Tā tiek ievēlēta iedzīvotāju kopsapulcē uz 4 gadiem un darbojas, pamatojoties uz Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu.

Konsultatīvā padomes otrais sastāvs (15 cilvēki) tika ievēlēts 2016. gada 8. martā. Pirmajā sēdē 10. martā partāspriekšsēdētāju ievēlēja Mariju Podnieku, par vietnieku Juri Dombrovski, par sekretāri Intu Buli. 2017. gada 8. februārī, atkāpjoties no amata Marijai Podniekai, par priekšsēdētaju tika ievēlēts Juris Dombrovskis, bet par vietnieku – Jānis Šaudiņš.

Šo četru gadu laikā padome par galveno prioritāti bija izvirzījusi Maltas ciema un pagasta labiekārtošanu, sporta un kultūras dzīves uzlabošanu. Tika iedibināta jauna tradīcija – sēdes rīkot Maltas pagasta iestādēs, kuru laikā tika vērtēts iestāžu darbs no iedzīvotāju skatupunkta, kā arī apspriestas problēmas šo iestāžu darbības nodrošināšanā.

Pieaicinot Sociālo dienestu,Bāriņtiesu, Valsts policijasnepilngadīgo lietu inspektori, Maltas vidusskolas sociālo pedagogu, daudz runāts par Maltas vidusskolas izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika risināts jautājums par doktorāta pārcelšanu uz Maltas pagasta bijušajām telpām. Šajā jautājumā tika uzklausīti arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M.Švarca, izpilddirektora J.Troškas, pagasta pārvaldes vadītāja V.Skudras, kā arī Maltas ģimenes ārstu viedokļi, priekšlikumi un vēlmes.

Sadarbībā ar Maltas pagasta pārvaldi un attiecīgo jomu speciālistiem runāts par dažādiem jautājumiem:

·  realizētajiem un pašlaik īstenojamiem projektiem Maltas pagastā;

·  Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu un kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā;

·  Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību plānošana un organizēšana;

·  sporta un kultūras pasākumi Maltas pagastā;

·  Maltas pagasta ceļu uzturēšana un ielu apgaismojums;

·  sporta stadiona uzturēšana;

·  katru gadu iedzīvotāju konsultatīvā padome ir iesaistīta Maltas pagasta budžeta plānošanā un apstiprināšanā.

Katrā sēdē tika izskatīti Maltas pagasta iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, priekšlikumi un sūdzības, kas galvenokārt skāra: Maltas pagasta ceļu un ielu sakārtošanu, apgaismojumu, sabiedriskokārtību, papildu pāreju ierīkošanu Maltā; tika atbalstīts arī iedzīvotāju priekšlikums Maltas ciema ielas vienam posmam piešķirt nosaukumu “Klāras Kondrovas iela”; pēc iedzīvotāju konsultatīvās padomes ierosinājuma jaunā gada sagaidīšanā tika iedibināta jauna tradīcija – pirms salūta pārvaldes vadītājs V. Skudra aicina visus uz svinīgu svētku uzrunu un pēc tam – tradicionālo salūtu.

Ja Tev nav vienaldzīgs Maltas pagasta liktenis un esi gatavs ziedot savu brīvo laiku, nāc un piesakies darboties Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Ja zini kādu aktīvu Maltas cilvēku, piesaki arī viņu!

Par iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļiem var izvirzīt Maltas pagastā deklarētus iedzīvotājus, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Maltas pagastu apvienībā iekļautajos pagastos deklarētos iedzīvotājus, kuru pastāvīgā darba vieta ir Maltas pagasta teritorijā.

Pieteiktiesvar rakstot uz e-pasta adresi malta@rezeknesnovads.lvvai arī iesniedzot/izvirzot kandidātus iedzīvotāju kopsapulces laikā.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Lasīts 780 reizes

Jaunākās no Aktualitātes